بهترین انتخاب برای نمایش هنر و بهترین راه برای انتقال حس متفاوت بر روی هدایا، بسته بندی ها و نامه هایی که فراموش شدنی نخواهند بود. مجموعه هنری مهر و موم مفتخر است تا طرح های شخصی ( امضا  ، اسم تزئینی ، هنری و ….. ) یا لوگو رسمی شما عزیزان را روی مهر های برنجی حکاکی نموده و با رنگ های متنوعی از موم ارائه دهد.